Dobrá pověst je lepší než peníze. Latinské přísloví

Ceník

Všechny ceny jsou pouze orientační.

Účetní položka zapsaná v účetním deníku 30,- Kč
Zápis v daňové evidenci podnikatelů 20,- Kč
Zápis v daňové evidenci podnikatelů - plátce DPH 25,- Kč
Zpracování účetní závěrky včetně daňového přiznání, souvisejících přehledů pro zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení – drobní podnikatelé 1000,- Kč
Zpracování účetní závěrky včetně daňového přiznání, roční zúčtování daně ze závislé činnosti – obchodní společnosti, podnikatelé s ročním obratem nad 1,5 mil. Kč 3000,- Kč
Zpracování vnitřních směrnic podle rozsahu 1000 - 3000,- Kč
Zpracování mzdy pro 1 zaměstnance včetně vedení mzdové agendy 100,- Kč
Vyplnění daňového přiznání ( DPH,majetkové daně, daň z příjmu FO a PO ) 300 - 500,- Kč
Účetní poradenství, účast při kontrolách fyzické a právnické osoby za l hodinu 400,- Kč

Cena za vedení účetnictví vychází z počtu účetních zápisů v účetním deníku. Základem pro výpočet ceny je částka Kč za jeden řádek v účetním deníku (přesná sazba je stanovena po bližším posouzení složitosti a rozsahu účtování). Obvykle je s klientem sjednána měsíční paušální sazba, která obsahuje také pravidelné rozbory hospodaření a ekonomické poradenství. Za vyhotovení roční účetní závěrky a podkladů pro daňové přiznání včetně povinných příloh a sestavení daňového přiznání se stanoví odměna ve výši průměrné měsíční ceny účetnictví.

K ceně jsou připočítávány cestovní náklady ve výši 7,- Kč/km.