Dobrá pověst je lepší než peníze. Latinské přísloví

O firmě

Ivana Uhrová
Přibyslavice 65
67521 Okříšky

IČ: 75671093
Zapsána v evidenci MěÚ Třebíč Obecní živnostenský úřad Třebíč ze dne 8. 9. 2004, č.j.: TR/04/8706, e.v.č. 371002-16729-01
Tel: 775939407

Email: iuhrova@seznam.cz
Členka svazu účetních a komory certifikovaných účetních.

Firma má 1 zaměstnance na nepravidelnou výpomoc a jednu spolupracující osobu. Podnikatelka má dlouholetou praxi v oblasti státní správy a samosprávy se specializací na financování obcí a nevýdělečných organizací z oblasti kultury, školství, sociálních služeb.

Spolupracuje s auditorskou firmou, se kterou zajišťuje ověřování účetních závěrek v souladu s auditorskými směrnicemi a přezkumy hospodaření obcí v souladu se zákonem o přezkumu hospodaření obcí a auditorskými směrnicemi.